Công trình xây dựng trạm biến áp 110kV thuộc dự án mở rộng nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai