Quy Trình Sản Xuất

Biện pháp đảm bảo chất lượng trong chế tạo sản phẩm

 • Đội ngũ công nhân, kỹ thuật được đào tạo định kỳ và liên tục.
 • Thiết bị máy móc hiện đại đạt tiêu chuẩn, được kiểm tra bảo dưỡng hàng ngày.
 • Bố trí mặt bằng, qui trình sản xuất phù hợp cho từng nhóm sản phẩm.
 • Toàn bộ vật tư, nguyên liệu cho công trình đều bảo đảm rõ nguồn gốc xuất xứ, đầy đủ chứng chỉ chất lượng.
 • Duy trì liên tục một tổ kỹ sư giám sát độc lập cùng hoạt động bên cạnh bộ phận chế tạo trực tiếp.
 • Với các loại thép chế tạo cốt thép, bu lông sẽ lấy mẫu để làm thí nghiệm cơ lý tính. Các loại đường hàn đều được kiểm tra siêu âm xác xuất thông qua một Tổ chức thí nghiệm độc lập để làm căn cứ cho công tác nghiệm thu kiểm tra sản phẩm.
 • Để chuẩn bị đủ tư liệu cho Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn kiểm tra nghiệm thu sản phẩm, chúng tôi sẽ tập hợp đầy đủ các tài liệu sau đây trong Hồ sơ gia công chế tạo:
  • Chứng chỉ chất lượng vật liệu và kết quả thí nghiệm thép.
  • Các biên bản nghiệm thu chế tạo nội bộ.