Trưởng Phòng Kỹ Thuật Phó Mạnh CườngChief Finance Officer

Phó Mạnh Cường
Chuyên Môn
  • Chuyên ngành cơ khí
  • Quản trị sản xuất
Học Vấn

Tốt nghiệp chuyên ngành cơ khi, tham gia khóa học kinh doanh cao cấp Keieijuku 10

Lợi ích của khách hàng là lợi ích của doanh nghiệp

Năng suất trong tay tôi, chất lượng trong trái tim tôi!

Các xí nghiệp của chúng tôi đều đã làm việc với đơn vị Ngãi Cầu, chất lượng công trình không còn phải lo lắng, hàng hóa đảm bảo, chứng chỉ nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, hồ sơ hoàn công giúp chúng tôi lắp đặt dễ dàng. Chúng tôi hoàn toàn an tâm và tin tưởng ở sản phẩm của Ngãi Cầu

placeholder
Mr Bùi Duy Đông
Tổng Giám đốc, Công ty chiếu sáng Hải Phòng