Vinh danh cá nhân, tập thể xuất sắc trong phong trào 5S, kaizen của công tyLeave a Reply