Gói thầu số 5: cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp đường dây và các ngăn lộ 110KV- Dự án: Đường dây 110KV Kim Sơn- Nghĩa Hưng